חיפוש חופשי

חפש

שותפים

מאו"ר נוסד לאור הפיתוח האינטנסיבי של עזרי הוראה מקוונים בארץ, ובעקבות שיתוף פעולה בין איגוד האינטרנט הישראלי, משרד החינוך ומחב"א (מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי) ובניהול מיט"ל (מרכז ידע טכנולוגיות למידה).

איגוד האינטרנט הישראלי

פועל לקידום האינטרנט והטמעתו בישראל כתשתית טכנולוגית, מחקרית, חינוכית, חברתית ועסקית. במסגרת זו, פועל האיגוד לפיתוח ולקידום שירותי תשתית חיוניים לקיומו של האינטרנט בישראל, לצמצום הפער הדיגיטלי בישראל ולייצוג ישראל במסגרות בינלאומיות בעלות חשיבות רבה לקביעת עתיד האינטרנט. איגוד האינטרנט הישראלי

מחב"א - מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי

העמותה עוסקת בנושאי תשתיות תקשורת, שרותי מידע דיגיטאליים, טכנולוגיות למידה ובתשתיות גריד, ופועלת לשיתוף הפעולה בתחומים אלו בין המוסדות החברים בה, ובינם לבין מוסדות מחקר וארגונים בעלי עניין משותף, העוסקים בנושאי המחקר וההוראה האוניברסיטאית. מחב"א

משרד החינוך – מינהל מדע וטכנולוגיה

המינהל למדע ולטכנולוגיה הוא יחידה מקצועית במשרד החינוך, העוסקת בחינוך למדעים, חינוך לטכנולוגיה ויישומי מחשב בחינוך. משרד החינוך מפעיל תכנית חדשנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21. מטרתה של התכנית היא להוביל לקיומה של פדגוגיה חדשנית בבתי הספר תוך הטמעה של טכנולוגיית המידע. משרד החינוך

MERLOT

מאגר אמריקני מוביל של מטא-דאטה לאובייקטי למידה מקוונים בחינוך הגבוה. מאגר מאו"ר מקושר ל MERLOT, כך שכל פריט מידע המוזן למאו"ר בעברית מתפרסם גם במרלו ובמקביל, פריטי מידע שמוזנים למרלו, ניתנים לאיתור במאגר מאו"ר. מרלו
מרלומשרד החינוך
איגוד האינטרנט הישראלימחב"א