חיפוש חופשי

חפש

ישראקור

מאגר מאו"ר פועל במסגרת תקן ישראקור ומשמש מודל ודוגמה לאופן השימוש בתקן הישראלי.
ישראקור הנו תקן ישראלי של מטה- דאטה לאובייקטי למידה שמטרתו לבסס סטנדרטים אחידים וליצור שפה משותפת לכל הגופים הפועלים בתחומי התוכן הדיגיטלי במדינת ישראל ולהתאימם לסטנדרטים בינלאומיים. הטמעת התקן מאפשרת בניית מאגר לאומי משותף של אובייקטי למידה וכמו כן מסייעת בניהול ידע, שיתוף מידע, יצירת תוכן, פיתוח וחיפוש מושכל של חומרי לימוד.
הישראקור מתבסס על תקן ה LOM - Learning Object Metadata - המקובל באירופה.
התקן מגדיר מידע על האובייקט לפי פרמטרים רבים, כגון: הגדרת שדות לחיפוש, אוצר מילים לאפיון האובייקט (Thesaurus), אפשרות תיקון המידע לאחר יצירת האובייקט ועוד. חלקים נוספים של התקן מגדירים את מעטפת המידע.
התקן נוצר על ידי קבוצת עבודה בה פעלו במשותף נציגים ממחב"א, האקדמיה, איגוד האינטרנט הישראלי, מערכת החינוך, וספקי תוכן.

אימוץ תקן הישראקור על ידי גופים רבים העוסקים בפיתוח חומרי למידה, מסייע ליצירת שפה משותפת בין המאגרים השונים בארץ ובעולם, ועל ידי כך מרחיב את מגוון החומרים העומדים לרשות המשתמשים במסגרות השונות. בנוסף, השימוש בתקן מאפשר למשתמשים במגזרים השונים למצוא ביתר קלות חומרי למידה המתאימים לצרכיהם ולהשתמש במשאבים שפותחו על ידי עמיתיהם.

פרוט השדות

ישראקור מגדיר שישה עשר אלמנטי ליבה (core elements) שהנם בגדר חובה, ושלושה עשר אלמנטים מומלצים. חלק מן המידע מסופק באופן אוטומטי ע"י המערכת.

אלמנטי הליבה:

שם אובייקט הלמידה; מספר זיהוי ייחודי; שפה/ות; שם היוצר/ים; תפקידם בהקשר לאובייקט הלמידה; השתייכות מוסדית; פרטי יוצר המטה-נתונים ותאריך הכנסת המידע; מיקום האובייקט ברשת (URL); פורמט; סוג האובייקט (כגון סימולציה, תרגיל, הרצאה בקורס); עלות השימוש; מגבלות הקשורות לזכויות יוצרים; שם המילון המבוקר, או התזאורוס לפיו ממופתח הפריט; ומילות מפתח.

למידע נוסף:
פירוט התקן הישראלי - ISRACore
תרגום ה-LOM לעברית
אמנת ישראקור
מרלומשרד החינוך
איגוד האינטרנט הישראלימחב"א