לוגו עבור Economics Online Simulation Game: Beat The Market  for Perfect Competition, Monopoly, Monopolisitc Competition & Oligopoly

מאפייני פריט

תיאור:
Beat The Market ONLINE is an interactive set of simulation games and exercises for active learning & teaching of economics in a new and exciting way. For games or experiments, students compete making decisions for profit maximization utilizing economic concepts in different market structures. For simulation exercises (drills and practice) they learn by topic (such as law of demand, shifts in demand,elasticity of supply & demand, short-run & long-run cost, short-run & long-run production, market equilibrium, price elasticity, etc). The simulation motivates students to learn, makes economics relevant and improves critical thinking skills. All games and exercises are automatically graded, with an online Gradebook. An online tutor acts as a consultant and helps guide students. Ideal to support lectures and presentations. Students compete in teams or individually, against each other (multi-player games) or computer managed firms (single player games). It has "learning levels" which the Instructor selects to make the games simple or complex. Therefore it is used at the High School and College levels for Introduction to Economics, Principles of Microeconomics, Managerial Economics, Intermediate Economics and MBA economics and as a business management simulation.
ביקורת עמיתים ממוצע:
דירוג משתמשים (ללא)
תגובות (ללא)
אוספים אישיים (ללא)
תרגילי למידה (ללא)
פרטי נגישות (ללא)
מחבר: Steven Gold, PhD שלח אימייל ל stevengold@cob.rit.edu
Rochester Institute of Technology
תורם: Harvey Gold
סוג הפריט: הדמיה
קהל יעד: בית ספר תיכון, תואר ראשון – שנים מוקדמות, תואר ראשון – שנים מאוחרות, תואר שני ומעלה
נושאים:
פורמט טכני: Other
דרישות טכניות:
none, fully online, works on any computer with a browser (IBM, APPLE, etc)
שפה: English
כן לא לא ידוע
עלות
מוגנים בזכויות יוצרים
נגישות
זמינות קוד המקור
קריאטיב קומונס
Creative Commons License
תאריך הוספה למאגר 14 בפברואר 2008
תאריך עדכון 24 בינואר 2017