תגובות

מוצגים פריטים 1-10 מתוך 10 תוצאות    
תגובה ל VoiceThread
מחבר: 
דירוג 
בשימוש בכיתת לימוד: לא
תאריך הוספה: 22 במאי 2017
תגובה ל VoiceThread
מחבר: 
דירוג 
בשימוש בכיתת לימוד: לא
תאריך הוספה: 11 בפברואר 2017
תגובה ל VoiceThread
מחבר: 
דירוג 
בשימוש בכיתת לימוד: לא
תאריך הוספה: 10 בינואר 2017
תגובה ל VoiceThread
מחבר: 
דירוג 
בשימוש בכיתת לימוד: לא
תאריך הוספה: 13 במרץ 2016
תגובה ל VoiceThread
מחבר: Brittany Davis (תלמיד או סטודנט)
This is a fantastic resource for encouraging group participation! The ease of use makes it...
דירוג 
בשימוש בכיתת לימוד: כן
תאריך הוספה: 02 באוגוסט 2013
תגובה ל VoiceThread
מחבר: Linda Kennemore (תלמיד או סטודנט)
The presentation held the viewers interest. Quick and to the point. Technical Remarks: Loved...
דירוג 
בשימוש בכיתת לימוד: כן
תאריך הוספה: 09 ביולי 2013
תגובה ל VoiceThread
מחבר: Dana Booker (מורה)
you need to learn what Voice Thread is all about. Their main focus is to bring people a...
דירוג 
בשימוש בכיתת לימוד: כן
תאריך הוספה: 30 בנובמבר 2012
תגובה ל VoiceThread
מחבר: David Wicks (סגל הוראה)
VoiceThread is an excellent tool for student reflections. Students can choose to create a video,...
דירוג 
בשימוש בכיתת לימוד: לא
תאריך הוספה: 14 במאי 2012
תגובה ל VoiceThread
מחבר: norbert boruett (סגל רפואי)
Simply fantastic, the material is useful and really captures the power of voice thread.You can use...
דירוג 
בשימוש בכיתת לימוד: כן
תאריך הוספה: 01 באוגוסט 2010
תגובה ל VoiceThread
מחבר: Jane Moore (סגל הוראה)
This is an excellent tool for allowing comments from students on a photograph or other art object. ...
דירוג 
בשימוש בכיתת לימוד: לא
תאריך הוספה: 30 בינואר 2009
עמוד 1 מתוך 1
1