פרטי אוסף

Music Appreciation Resources  
העתק אוסף
 
המחבר: Margaret Worsley
תיאור:
Wikibooks covering Western Music Eras: Medieval through Contemporary
 1. 
Western Music History
תאריך הוספה: 03/20/2017
Very useful in its broad sense. Potential for OE Course.

 2. 
BBC - Orchestra Guide
תאריך הוספה: 03/20/2017
Links weren't working today for instrument samples... check back again. Possible OE course resource.

 3. 
Internet Renaissance Band
תאריך הוספה: 03/20/2017
Check listening links later (needs updated software). Potential for OE course material.

 4. 
Jazz Standards
תאריך הוספה: 03/20/2017
Looks like a fantastic supplemental resource for Jazz portion of Music Appreciation course.